Компьтердик тармактарды жана эсептөөчү техниканын каражаттарын техникалык тейлөө жана оңдоо

На русском

К.КӨЛБАЕВ атындагы БИШКЕК АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖИ (БАЖК)

230110 «Компьтердиктармактардыжанаэсептөөчүтехниканынкаражаттарынтехникалыктейлөө жана оңдоо»

Бүтүрүүчүнүнквалификациясы-техник.

Окуу мөөнөтү:

  • 2жыл 10 ай 9-класстын базасында
  • 1жыл 10 ай 11-класстын базасында

Билим берүү тармагында сапаттуу иш алып баргандыгы үчүн К.Көльбаев атындагы Бишкек автомобиль-жол колледжи, Кыргыз Республикасынын ѳкмѳтүнүн 22.06.2015жылынын №515 токтому боюнча “Сапат” сынагынын диплому менен сыйланган.

2015- жылы Азия θнүктүрүү банкы уюштурган “Кесиптик билим берүүнү жана өнүктүрүү” 2-долбоорунун мүчөсү болуп катталган. Бул долбоордо окуу материалдык базаны жакшыртуу, лабораторияларды оңдоп-түзөө, андан тышкары окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу иштерине багытталган.

«Компьтердик тармактарды жана эсептөөчү техниканын каражаттарын техникалык тейлөө жана оңдоо» адистиги бүгүнкү заманбап жашоодо эң керектүү кесип.               

        Бүгүнкү күндө  Кыргызстан боюнча  компьтердик тармактарды техникалык тейлөө адистигине болжол менен 30 миңден ашык жогорку маянадагываканттык орундар бар. Эң тѳмѳнкү айлык маяна 28 миңден 70миң сомду түзѳт.

Бүгүнкү күндѳ компьютердик техниканын өнүккөн  мезгилинде компьютердик техникада математикалык эсептерди  жана иш кагаздарын аткаруу менен гана чектелбестен, баардык ишканаларда,окуу жайларда, уюмдарда, мекемелерде ж.б. баардык тармактарда компьютердик  техникалар менен иштөөгө боло тургандыгы  далилденген.

Компьтердик тармактарды эсептөөчү техниканын каражаттарын техникалык тейлөө адистигинде, адис компьютердин мүнөздөмөсүн жана кошумча (периферийное) түзүлүштөр жөнүндө, маалымат сактоо жана чогултуу, бузулган жерин аныктоону жана калыбына 

келтирүүнү үйрөнөт. Колледждин бүтүрүүчүсү иштей алат: Компютер тармактарын орнотуу жана техникалык жактан тейлөө боюнча уюлдук байланыштарда (MegaGom, Beeline, O, Kыргыз телеком, Megaline, Aknet…), банктарда, ишканаларда компьютердик тармактарды орнотуу жана тейлөө боюнча, интернет тейлөө фирмаларда иштей алышат. Силерге компьютердик тармактарда жана эсептѳѳ техникаларын каражаттарын бузулган жерин  табууну жана калыбына келтирүүнү, компьютердик тармактарда жана эсептѳѳчү техникалык каражаттардын абалын башкаруу, диагностикалоо методун жана ыкмаларын тандоону окутуп үйрѳтѳт.

Колледж силерге маалымат дүйнөсүнүн эшигин ачканга жана талапка ылайык адис болуп чыгышыңарга жардам берет!

Тапшыруу үчүн керектүү  документтер:

Аңгемелешүү үчүн WhatsApp аркылуу төмөнкү документтерди жөнөтөсүз:

1. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (аралыктан фото көчүрмөсү)

2.Билими жөнүндөгү документ (аралыктан фото көчүрмөсү)

1-сентябрда төмөнкү документтер кабылалынат:

1. паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк ( түп нускасы, көчүрмөсү)

2. Билими жөнүндөгү документ (түп нускасы, көчүрмөсү)

3. 086-У формасындагы медсправка,

4. 3х4 өлчөмүндөгү  8 сүрөт,

5. аскердик билет же аскердик күбөлүк (түп нускасы, көчүрмөсү)

Биздин дарек:

Бишкек шаары,

Ч.Айтматова проспектиси 52.

Тел :    0703-63-31-31, 0703-60-84-94 (WhatsApp)

Факс:   0312-59-60-88

Эл. почта: badk.kg@mail.ru