Абитуриенту

Документтер 2020- жылдын 10-июнунан баштап кабыл алынат

Керектүү документтер:Билими жөнүндөгү документ, 086У формасындагы медсправка, 3х4 өлчөмундөгү 8 сүрөт, паспорт, аскердик билет же аскердик күбөлүк.

Дареги: 720044, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспектиси 52.

Тел, факс: 0312-59-60-88. 0703633131.   0703608494.

Эл. почта: BADK.kg@mail.ru

Веб-сайт: www.BADK.kg

К. Көлбаев атындагы Бишкек автомобобил-жол колледжи (БАЖК) 1957-жылы 19-июнда негизделген.

Билим берүү тармагында сапаттуу иш алып баргандыгы үчүн,             2015-жылдын 22-июлунда БАЖК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №515-Токтому боюнча «Сапат» конкурсунун диплому менен сыйланган.

    Төмөнкү адистиктерге студенттер дикабылалууну жарыялайт:

190604 «Автомобилдик унааны техникалык тейлөө жана оңдоо»

190503 «Унаанын электржабдуусун жана автоматикасын пайдалануу (автомобилдик)»

190605 «Көтөрүүчү-унаалык, курулуш жол машиналарын жана жабдууларын техникалык экплуатациялоо»

230110 «Компьютердик тармактарды жана эсептөөчү техниканын каражаттарын техникалык тейлөө»

190701 «Унаада (автомобилдик) ташууларды уюштуруу жана башкаруу»

270206 «Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана пайдалануу»

080110 «Экономика, бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)»

Колледжде окуп жаткан мезгилде студенттерге “В” “ВС” категориясындагы  айдоочунун кубөлүгүн алууга мүмкүнчүлүк берилет. колледждин ДИПЛОМУНУН НЕГИЗИНДЕавтоишканаларда, МАИ тармагында,  транспорттук инспекцияда, транспорттук-экспедициялык жана логистикалык компанияларда, автосервистерде, жол-куруу ишканаларында, жүк терминалдарында, жол көзөмөлдөө кызматтарында, Кыргыз Республикасынын унаа жана жол министрлигинин  ишканаларында жана башка кызматтарда иштей алышат.

Колледжди аяктагандар Кыргызстандын төмөнкү окуу жайларында кыскартылган программа боюнча  окуусун уланта алышат: Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде (КГТУ), Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде (КГУСТА), Кыргыз Мамлекеттик Агрардык Академиясында (КМАА)жана Кыргыз-Россия словян университетинде (КРСУ).

     Жогорку билимин Россиядан улантууга умтулган бүтүрүүчүлөр Томск политехникалык университетинен, Томск мамлекеттик архитектура жана курулуш университетинен, Волгадагы мамлекеттик технологиялык университетинен, Костромадагы агрардык академиядан жана Казандагы федералдык университетинен бюджеттик негизде окууну уланта алышат.

Колледжде бардык адистиктер боюнча 16 лабораториялар, электрондук китепкана, тестирлөө борбору, устакана, жатакана, спортзал, жайкы спорт аянтча, заманбап кичи футбол аянтча, студенттик ашкана, бекер интернет жана Wi-Fi. бар.  

Контрактын баасы (2020-2021 окуу жылына) 26000 сом – күндүзгү окуу бөлүмүнө, 20000 сом/ сырттан окуу бөлүмүнө.

Как подать документы удаленно

Бишкекский автомобильно-дорожный колледж им. К. Кольбаева (БАДК) был основан 19-июня в 1957 году.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики №515 от            22 июля 2015 г. БАДК им. К. Кольбаева награжден дипломом в конкурсе по качеству «Сапат» в номинации «Образование».

Колледж обучает студентов по следующим специальностям:

190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)»

190605 «Техническая эксплуатация подъемно — транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

190503 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильном)»

230110 «Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и компьютерных сетей»

080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

За время обучения в колледже студентам предоставляется возмож- ность получить ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ категории В и В,С). Диплом колледжа предоставляет возможность работать выпускникам: в органах ГАИ, в транспортной инспекции, транспортно-экспедиционных и логистических компаниях, автосервисах, дорожно-строительных организациях, грузовых терминалах, а также в учреждениях Министерства транспорта и дорог КР.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение по сокращенному сроку в Кыргызском Государственном техническом университете (КГТУ), Кыргызском Государственном университете строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА), Кыргызской Государственной Аграрной Академии (КГАА) и Кыргызско -Российском Славянском университете (КРСУ).

Выпускники колледжа могут продолжить обучение на бюджетной основе и получить высшее образование в следующих ВУЗах России: Томском политехническом университете, Томском государственном архитектурно-строительном университете, Поволжском государственном технологическом университете  и Костромской аграрной академии (КАА), а также в Казанском федеральном университете и др.

В колледже функционирует 16 лабораторий по специальностям, электронная библиотека, центр тестирования, общежитие, спортивный зал, летние спортплощадки, современное мини футбольное поле, студенческая столовая, бесплатный интернет и Wi-Fi.

Стоимость обучения (в 2020-2021 уч.году) 26000 сом/год — очная форма обучения,  20000 сом/год — заочная форма обучения

Приемная комиссия начала свою дистанционную работу по приему документов на 2020-2021 учебный год

Необходимые документы: документ об образовании,паспорт,    мед.справка 086У,  8 фотографий 3х4, военный билет или приписное свидетельство.

Адрес: Проспект Ч. Айтматова 52,

Тел, факс: 0312-59-60-88. 0703633131.0703608494.

Эл. почта: BADK.kg@mail.ru

Как подать документы удаленно


Добавить комментарий